Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski

Address

Al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków

Tel.

+48 123 121 400, +48 800 533 335

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje charytatywne