Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Podlaski

Address

Fabryczna 2, 15-483 Białystok

Tel.

+48 857 338 700, +48 800 533 335

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje charytatywne