Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PBG Sp. z o.o.

Address

Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Tel.

+48 224 864 100

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; architectural and engineering activities

Description

geologia inżynierska, hydrogeologia, ochrona środowiska
badanie skażeń gruntu i wód podziemnych
poszukiwania surowców mineralnych, wód podziemnych i termalnych
geodezja, kartografia