Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Pebex II S.J. Andrzej Porada, Grzegorz Czeczko

Address

Zagórska 3, 42-500 Będzin

Tel.

+48 322 675 164, +48 602 669 834

Country

Poland

WWW

Email

Activity

demolition, site preparation, earth moving; general building contractors, construction; architectural and engineering activities

Description

makroniwelacje
magistrale wodociągowe, ciepłownicze
sieci kanalizacyjne, gazowe