Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PHU FRISCO

Address

Al. Niepodległości 19, 05-600 Grójec

Tel.

+48 691 625 791

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation; machinery and equipment, wholesale

Description

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze