Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PKP Energetyka S.A. Zakład Lubelski w Lublinie - Sekcja Elektroenergetyczna Zamość

Address

Szczebrzeska 11k, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 771 334, +48 846 771 329

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electrical instalation, wiring, elec. heating, elevators, alarm systems installation; high-voltage installations; technical testing and analysis

Description

budowa, modernizacja i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych
pomiary eksploatacyjne ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych