Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki w Warszawie - Sekcja Elektroenergetyczna Warszawa Grochów

Address

Chłopickiego 52, 04-275 Warszawa

Tel.

+48 224 734 321, +48 224 731 584

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electrical instalation, wiring, elec. heating, elevators, alarm systems installation; high-voltage installations; technical testing and analysis

Description

budowa, modernizacja i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych
pomiary eksploatacyjne ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych