Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PKP Energetyka S.A. Zakład Wschodni w Białymstoku - Sekcja Elektroenergetyczna Białystok

Address

Hetmańska 105, 15-727 Białystok

Tel.

+48 856 733 483

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electrical instalation, wiring, elec. heating, elevators, alarm systems installation; high-voltage installations; technical testing and analysis

Description

budowa, modernizacja i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych
pomiary eksploatacyjne ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych