Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Mazowiecki w Warszawie - Sekcja Elektroenergetyczna Warszawa Praga

Address

Białostocka 5a, 03-741 Warszawa

Tel.

+48 224 738 589, +48 224 738 618

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electrical instalation, wiring, elec. heating, elevators, alarm systems installation; high-voltage installations; technical testing and analysis

Description

budowa, modernizacja i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych
pomiary eksploatacyjne ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych