Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

Address

Skośna 18, 30-383 Kraków

Tel.

+48 122 622 327, +48 122 622 301, +48 122 608 105

Country

Poland

WWW

Email

Activity

paper and paper products, manuf.; publishing, printing and reproduction of recorded media

Description

teczki na akta osobowe, papier, tektura, introligatorstwo