Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Politechnika Warszawska - Instytut Geodezji Gospodarczej

Address

Pl. Politechniki 1/302, 00-661 Warszawa

Tel.

+48 226 251 527, +48 226 607 369

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe