Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Grupa Badawcza

Address

Kopernika 8/18, lok. 88, 00-367 Warszawa

Tel.

+48 228 274 762, +48 605 440 839, +48 222 111 779

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys

Description

badanie rynku, badanie opinii społecznej