Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Filia nr 16

Address

Przyce 17, 01-252 Warszawa

Tel.

+48 224 745 124

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension

Description

kredyty, bank