Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Address

Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

Tel.

+48 713 649 400, +48 713 367 106

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation; architectural and engineering activities

Description

dystrybucja gazu, usługi inżynieryjne, urządzenia gazowe