Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Ciechanowie

Address

Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów

Tel.

+48 236 730 630, +48 236 730 613

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe