Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Olsztynie

Address

Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn

Tel.

+48 895 383 000, +48 895 383 001

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe