Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polska Żegluga Morska - Oddział w Warszawie

Address

Al. Jerozolimskie 55/6, 00-697 Warszawa

Tel.

+48 226 287 092, +48 226 287 386

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sea, costal and inland water transport

Description

transport morski