Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej w Bełżycach

Address

Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

Tel.

+48 815 172 583

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pielęgniarki, pomoc ofiarom klęsk