Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Oddziału

Address

Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Tel.

+48 913 843 396

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pielęgniarki, pomoc ofiarom klęsk