Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

9 Maja 14, 78-400 Szczecinek

Tel.

+48 943 729 279

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pielęgniarki, pomoc ofiarom klęsk