Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Ks. Rembowskiego 3, 95-100 Zgierz

Tel.

+48 427 162 764

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pomoc ofiarom klęsk, pielęgniarki