Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Starościńska 4, 99-400 Łowicz

Tel.

+48 468 373 821, +48 468 300 891

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pielęgniarki, pomoc ofiarom klęsk