Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Szpunara 8, 32-020 Wieliczka

Tel.

+48 122 783 242

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pomoc ofiarom klęsk, pielęgniarki