Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Szymanowskiego 7, 03-477 Warszawa

Tel.

+48 226 198 549

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pielęgniarki, pomoc ofiarom klęsk