Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl

Tel.

+48 166 700 402

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pomoc ofiarom klęsk, pielęgniarki