Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

Address

Parkowa 2, 27-600 Sandomierz

Tel.

+48 158 322 834

Country

Poland

WWW

Email

Activity

skilled nursing and obstetric care; social work activities

Description

pomoc ofiarom klęsk, pielęgniarki