Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Klub Infrastruktury Sportowej - Biuro Zarządu

Address

Rolna 155, 02-729 Warszawa

Tel.

+48 228 439 203, +48 228 439 204, +48 228 530 686

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

Klub realizuje i upowszechnia Program na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.