Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Biuro Rady Naczelnej

Address

Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa

Tel.

+48 226 215 877, +48 226 293 743, +48 226 296 326

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations

Description

niesienie pomocy, organizacje społeczne