Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny w Piasecznie

Address

Szkolna 9, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

Tel.

+48 227 567 606

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations

Description

opieka społeczna, organizacje społeczne, niesienie pomocy