Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polski Związek Filatelistów - Okręg Warszawski

Address

Al. 3 Maja 12, V p., 00-391 Warszawa

Tel.

+48 226 252 501, +48 226 252 052

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; membership organizations

Description

wydawanie czasopism: "Warszawski Biuletyn Filatelistyczny", "Cennik Polskich Znaków Pocztowych