Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Dolnośląski

Address

Chałubińskiego 1a, AM, 50-368 Wrocław

Tel.

+48 717 842 131, +48 713 270 923, +48 717 840 924

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

Polska Grupa Robocza ds. Sepsy, organizacje profesjonalne