Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Oddział Poznań

Address

Święcickiego 6, UMP, 60-781 Poznań

Tel.

+48 618 546 512, +48 618 546 510

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

popieranie rozwoju i popularyzacja osiągnięć biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii w Polsce