Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Oddział Wrocław

Address

Przybyszewskiego 63, UWr., 51-148 Wrocław

Tel.

+48 713 756 249

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

popieranie rozwoju i popularyzacja osiągnięć biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii w Polsce