Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Centrala

Address

Muchoborska 14, 54-424 Wrocław

Tel.

+48 717 971 900, +48 713 566 000, +48 801 630 000

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; insurance and pension funding, except compulsory

Description

kredyty, ubezpieczenia