Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Oddział

Address

Krzywoustego 288, 51-312 Wrocław

Tel.

+48 713 458 080, +48 717 911 914, +48 717 911 915

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; insurance and pension funding, except compulsory

Description

kredyty, ubezpieczenia