Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Oddział

Address

Powstańców Śląskich 159, 53-138 Wrocław

Tel.

+48 713 323 385, +48 717 911 920

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; insurance and pension funding, except compulsory

Description

kredyty, ubezpieczenia