Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Oddział

Address

Rynek 48, 57-220 Ziębice

Tel.

+48 748 191 615, +48 748 191 407

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; insurance and pension funding, except compulsory

Description

kredyty, ubezpieczenia