Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

POLYGAZ Sp. z o.o.

Address

Radwanice, Reja 12, 55-010 Święta Katarzyna

Tel.

+48 713 117 740, +48 713 117 741

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

gazociągi, budowa rurociągów, urządzenia gazowe