Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Dystrybucji Gazu w Olsztynie - Punkt Dystrybucji Gazu w Dobrym Mieście

Address

Kościuszki 2c, 11-040 Dobre Miasto

Tel.

+48 896 161 430

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe