Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Oddział

Address

Urszulańska 16, Izba Rzemieślnicza, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 658 363

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoły dla dorosłych, szkoła średnia