Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej

Address

Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Tel.

+48 583 022 591

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description

Oddział Onkologiczny, Pododdział Chemioterapii
Oddział Gastroenterologii, Pododdział Chorób Wątroby
Oddział Ogólnopediatryczny