Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Address

Willowa 5, 55-140 Żmigród k. Milicza

Tel.

+48 713 853 666

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
Technikum, Gimnazjum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealne Studium Ekonomiczne