Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział Olsztyn

Address

Jasna 13, 10-427 Olsztyn

Tel.

+48 895 380 700, +48 895 380 625, +48 895 339 300

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; securities, financial advice, currency exchange

Description

obsługa bankowa, bank, kredyty, pożyczki