Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - XV Oddział Poznań

Address

Keplera 1, 60-158 Poznań

Tel.

+48 616 619 208, +48 618 624 641

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension; securities, financial advice, currency exchange

Description

bank, kredyty, pożyczki