Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - III Inspektorat w Olsztynie

Address

Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

Tel.

+48 895 235 569, +48 801 102 102, +48 895 272 323

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory; compulsory social security activities

Description

ubezpieczenia