Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Pracownia Hałasu W.Babicz R.Jeżyna S.C.

Address

Królewiecka 63/2, 54-117 Wrocław

Tel.

+48 661 705 546

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis

Description

wydawanie atestów, badania techniczne