Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PRO-FIL Sp. z o.o. Powszechny Ruch Oświatowy - Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych

Address

Romualda 3, 25-322 Kielce

Tel.

+48 413 681 743

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

liceum i technikum