Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

"Pro Loquela Silesiana" Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Address

17 Sierpnia 15a, 41-500 Chorzów

Tel.

+48 602 239 889, +48 728 762 237

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje społeczne