Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

PROELNET Sp. z o.o.

Address

Staniewicka 14, 03-310 Warszawa

Tel.

+48 228 114 074

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction

Description

sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe
systemy nadzoru parametrów środowiska, systemy nadzoru infrastruktury technicznej
instalacje: energetyczne, okablowania strukturalnego, teletechniczne