Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Prokuratura Krajowa - Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Wydział X w Warszawie

Address

Ostroroga 24e, 01-163 Warszawa

Tel.

+48 224 649 369, +48 224 649 370

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal counsel and prosecution

Description

prokuratura i adwokatura